Zamek w Rybniku

Zamek w Rybniku

Czasy średniowiecza w Polsce były okresem bardzo niespokojnym. Działo się wiele różnych, mniej lub bardziej niepokojących rzeczy, a wojny były na porządku dziennym. To sprawiało, że mieszkańcy wielu miast i osiedli nie mogli czuć się zawsze bezpiecznie. Podobnie jak lokalni władcy. Aby wzmocnić swoją pozycję i zyskać przewagę w razie ewentualnej wojny, powstawało w tamtych czasach bardzo dużo zamków i wież obronnych na terenie całego kraju. Wiele miast starało się budować mury obronne, aby jak najlepiej zabezpieczyć się przed ewentualnym najazdem. Rybnik nie był tu wyjątkiem i już pod koniec trzynastego wieku powstał w tym mieście murowany zamek na miejscu wcześniejszego, drewnianego. Niestety, wraz z upływem lat i brakiem należytej opieki, zamek tracił na znaczeniu, I tak się działo aż do siedemnastego wieku, kiedy to został on przebudowany na rezydencję pałacową i znacząco utracił właściwości obronne. W okresie późniejszym zamek pełnił rozmaite funkcje, między innymi przytułku dla żołnierzy i siedziby sądu grodzkiego. Ta funkcja została mu przypisana na dłużej, bo po kolejnym remoncie stał się siedzibą sądu rejonowego i tę rolę pełni do dnia dzisiejszego. Położony na Śródmieściu, wielki, okazały budynek jest jedną z atrakcji miasta, choć zwiedzać go od wewnątrz raczej się nie da.