Zabytkowe obiekty sakralne w Rybniku

Zabytkowe obiekty sakralne w Rybniku

Bazylika św. Antoniego to wizytówka architektury sakralnej Rybnika, ale nie jest to najstarsza budowla tego typu. Za najstarszy kościół uchodzi Kościół Akademicki pw. Wniebowzięcia NMP. Pochodzi on z XV w. i jest najstarszym budynkiem sakralnym w stylu gotyckim. Budowlę tę w pod koniec XVIII w. zniszczono i częściowo rozebrano. Do dziś zachowało się tylko prezbiterium, we wnętrzu którego ocalały gotyckie łuki żebrowe. Do 1975 roku budynek ten pełnił funkcję cmentarnej kaplicy. Teraz jest to kościół akademicki. Na przełomie XVIII i XIX w. powstał Kościół Matki Bolesnej. Nazywa się go starym, bo do zbudowania Bazyliki św. Antoniego stanowił centrum praktyk religijnych Rybnika. Zbudowany w stylu klasycystyczno-barokowym. Ma jedną nawę i jedną wieżę zakończoną kopułą. W prezbiterium znajdują się rzeźby pochodzące z kościoła farnego na Gliwickiej. W Rybniku znajdziemy nie tylko kościoły rzymskokatolickie. Na ulicy Miejskiej mieści się Kościół Ewangelicko-Augsburski z połowy XIX wieku. Jest to skromnym murowany budynek z neogotycką wieżą. Jest to już trzeci kościół w tym miejscu. Pierwszy z 1791 roku i drugi z 1853 roku spłonęły. Oprócz tego znajdują się również kościoły drewniane. Jeden z nich to pochodzący z XVI wieku Kościół pw. św. Katarzyny w Rybniku-Wielopole, a drugi to Kościół pw. św. Wawrzyńca z XVIII wieku w Ligocie Ligockiej.