Zabytkowa kopalnia węgla

Zabytkowa kopalnia węgla

Rzeczą niewątpliwie najbardziej charakterystyczną, z którą niemal wszyscy w Polsce kojarzą Górny Śląsk i tamtejsze miasta są kopalnie węgla i cały przemysł ciężki, który jest związany z tym surowcem. Ten region jest bowiem od wielu setek lat, od kiedy tylko wykryto na tych terenach występowanie w dużych ilościach węgla i innych bogactw naturalnych, regionem typowo przemysłowym, gdzie rolę wiodącą odgrywa wydobycie surowców, ich przerób i transport. Inne gałęzie gospodarki, takie jak rolnictwo, czy handel odgrywają tu znacząco mniejszą rolę. Stąd tak wielka liczba kopalń, jakie powstały na przełomie setek lat w całym tym okręgu. Wiele z nich zakończyło już swoją działalność. Większość została po prostu zamknięta, gdy wydobycie przestało być opłacalne, a to co się dało, zostało rozebrane, a reszta pozostawiona. Niektóre z nich miały szczęście i stały się muzeami, w których obecni mieszkańcy i turyści mogą zobaczyć choćby namiastkę tego, jak wyglądało wydobywanie węgla. Jedna z takich kopalni jest w mieście Rybnik. W dzielnicy Niewiadom jest kopalnia węgla „Ignacy”. To nazwa na cześć prezydenta Ignacego Mościckiego, choć w trakcie jej historii miała też inne nazwy. A powstała w 1792r. Jako muzeum służy od 1999r. Najciekawszymi eksponatami, które można tam zobaczyć są dobrze zachowane, dwie maszyny parowe, oraz wystawa górnicza w jednym z pokopalnianych budynków.