Zabytki Starego Miasta

Zabytki Starego Miasta

Jeśli mówimy o mieście, jakim jest Rybnik musimy zwrócić uwagę na jego układ urbanistyczny, a przede wszystkim na Stare Miasto. Jedną z cech wedle, której rozplanowany jest Rybnik jest fakt, że wszystko wytyczone jest wedle zamku, jaki został tutaj zbudowany w okresie panowania pierwszych Piastów. Miasto to nie posiada żadnych obwarowań. Jednym z najpiękniejszych miejsc stary zamek piastowskich. Dziś w miejscu tym znajduje się Sąd Rejonowy. Miejsce to ma ogromne znaczenie historyczne, a dzieje się tak przede wszystkim, dlatego, że uosabia ono styl klasycystyczny oraz barokowy. Będąc w Rybniku warto także zobaczyć Ratusz, który to ma charakter tradycyjny, klasyczny, zaś współcześnie pełni rolę Urzędu Cywilnego. Niegdyś w jego miejscu był drewniany niewielki budynek, jednakże spłonął on w szesnastym wieku, a tym samym odbudowano go wedle nowoczesnych kryteriów. Bardzo cennym zabytkiem pod względem historycznym jest także relikt, jaki to ma charakter gotycki. Relikt ten istnieje na Starym Cmentarzu a kaplicy głównej. Secesyjne zabudowania także można tutaj zobaczyć. Dzieje się tak na przykład, dlatego, że istnieje tutaj budynek, jakim jest Stara Apteka, a także inne lokale przy ulicy Zamkowej. Warto zobaczyć także nadal prosperującą starodawną karczmę, jaka to została stworzona w roku 1223.