Wielka rybnicka elektrownia

Wielka rybnicka elektrownia

Rozwój poszczególnych regionów kraju odbywa się w bardzo zróżnicowany i dopasowany do charakteru danego miejsca, sposób. Najczęściej bazuje on na naturalnych zasobach, które tam występują, bo ich właściwe wykorzystanie jest najlepszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem w każdym przypadku. Wykorzystuje się tyle ile trzeba na swoje potrzeby, a nadwyżki można sprzedać i wymienić na inne dobra, które tu nie występują i trzeba je sprowadzić. Mądrzy władcy państw nigdy nie próbowali zakłócać takich procesów. Wręcz przeciwnie, widząc potencjał w jakimś regionie, starali się jedynie wykorzystując efekt synergii, umieszczać i rozbudowywać w nim te gałęzie przemysłu, które mogłyby znacząco skorzystać na bliskim położeniu. W ten sposób rozwinął się przemysł na Górnym Śląsku. Istniejące tam od wielu setek lat wydobycie węgla doprowadziło do tego, że rozpoczęto tam, gdy tylko stało się to możliwe, budowę fabryk, koksowni i innych obiektów przemysłowych. Powstawały tam także wielkie obiekty energetyczne, jak choćby Elektrownia Rybnik, obecnie jedna z największych elektrowni w kraju. Dzięki bliskości złóż węgla, będącego podstawą do wytwarzania energii, znacząco można było ograniczyć koszty transportu węgla, tym samym redukując koszt wytworzenia każdego kilowata energii. Zaspokaja około 7% zapotrzebowania energetycznego kraju, zużywając przy tym prawie 5mln ton węgla.