Wcale nie tak mały Rybnik

Wcale nie tak mały Rybnik

Rybnik jest doskonałym przykładem miasta charakteryzującego się zarówno urodą, jak i szybkim, konsekwentnym rozwojem gospodarczym, a przy tym potrafiącego świetnie dyskontować wszelkie atrakcje znajdujące się na terenie samego miasta i w najbliższych okolicach. O dynamice jego rozwoju można się łatwo przekonać śledząc systematyczny wzrost liczby mieszkańców miasta. Dane takie są powszechnie dostępne, ale nie wszyscy potrafią wyciągnąć z nich właściwe wnioski. Sprawdźmy zatem sami. Pierwsze dane pochodzą jeszcze z połowy osiemnastego stulecia, tuz po tym, jak Rybnik został włączony do Prus, a następnie został wolnym miastem królewskim. W tym okresie miasto zamieszkiwało nieco ponad 1200 mieszkańców. Szybki rozwój przemysłu i zastąpienie drewnianego budownictwa murowanym oraz poprowadzenie do Rybnika linii kolejowej spowodowało, że w połowie dziewiętnastego wieku liczba mieszkańców wzrosła do niemal trzech tysięcy. Po kolejnych stu latach Rybnik zamieszkiwało już dziewięciokrotnie więcej osób, a na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku została przekroczona magiczna liczba stu tysięcy mieszkańców. Od tamtej pory aż do dnia dzisiejszego wahania są już raczej niewielkie, a według oficjalnych danych, liczba osób zamieszkujących to miasto oscyluje wokół 140 tysięcy.