Turystyczne szlaki Polski, stworzone przez samą historię

Turystyczne szlaki Polski, stworzone przez samą historię

II wojna światowa była dla Polski tragicznym wydarzeniem. Mimo upływu lat, pamięć o wojnie jest w naszym kraju bardzo żywa. Polacy pamiętają o miejscach naznaczonych przez działania wojenne, a one w sposób szczególny wytyczyły specyficzny szlak turystyczny dla pokoleń, które wojny nie przeżyły, ale chcą o niej pamiętać, pokazać te szczególne miejsca swoim dzieciom. W Polsce jest wiele szlaków turystycznych upamiętniających czas wojny. Jednym z nich jest szlak martyrologii i męczeństwa, który wiedzie przez miejsca kaźni, obozy koncentracyjne. Inny szlak wyznaczają cmentarze wojenne, porozrzucane po całym kraju. Wędrując kolejnym szlakiem poznamy fortyfikacje obronne, gdzie Polacy bronili się przed niemieckimi agresorami. W każdym mieście znajdziemy mniejsze szlaki turystyczne, prowadzące do ważnych obiektów historycznych, związanych z wojną. Wielkie szlaki turystyczne upamiętniające wojenne działania spotkamy w całej Europie. Każdy europejski kraj był w te działania wciągnięty. Dla turystów pasjonujących się tą, nie tak przecież odległą historią, wędrówka wojennym szlakiem będzie niezapomnianym przeżyciem. Do obiektów typowo historycznych, dołączają muzea, w których nowoczesne prezentacje multimedialne pokazują tamten tragiczny czas w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego. Szlak wojenny, bardzo ważny szlak w naszej kulturze turystycznej.