Szlaki w Lublinie

Szlaki w Lublinie

Przez stolicę województwa Lubelskiego, Lublin, zostało wytyczonych kilka szlaków turystycznych. Jednym z nich jest Szlak Znanych Lublinian. Szlak został oznakowany kolorem czarnym, w jego skład wchodzi 16 przystanków, z których każdy poświęcony jest znanym osobistościom związanym z miastem. Wśród tych znanych osobistości znaleźli się dawni władcy państwa polskiego, poeci, uczeni oraz osoby związane i mocno zasłużone dla polskiego kościoła. Przystanek 1 szlaku został umiejscowiony prze zamku lubelskim. Zamek został wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego. Związana jest  z nim postać króla Zygmunta Augusta, który właśnie na zamku w Lublinie podpisał w 1569 roku unię polsko-litewską. Częstym gościem lubelskiego zamku bywał król Władysław Jagiełło. Ufundował on malowidła, które pokrywają najcenniejszy zabytek miasta, jakim jest zamkowa kaplica świętej Trójcy. Gościem lubelskiego zamku był również król Jan Kazimierz. Przystanek 2 znajduje się na terenie byłej dzielnicy żydowskiej, na Podzamczu. Przystanek ten związany jest z osobą Jakuba Horowitza, bardziej znanego jako „widzący z Lublina”. Przy ulicy Grodzkiej 23 znajduje się kolejny przystanek Szlaku Znanych Lublinian. W kamienicy tej mieszkał Józef Ignacy Kraszewski. Stąd też przystanek ten poświęcony jest jego osobie. Kolejny przystanek także znajduje się na ulicy Grodzkiej, tym razem pod numerem 7. Poświęcono go poecie Wincentemu Polowi.