Szlaki turystyczne przebiegające przez Rybnik

Szlaki turystyczne przebiegające przez Rybnik

Rybnik nie jest być może miejscowością uznawaną za turystyczną. Rzeczywiście próżno szukać tu tak spektakularnych zabytków, jakimi pochwalić mogą się główne polskie miasta. Jednak nie znaczy to, że nie warto tej miejscowości odwiedzić. O tym, że jest tutaj wiele do zobaczenia świadczyć może choćby fakt, że przez tereny Rybnika przechodzi kilka szlaków turystycznych, które poświęcone są różnej tematyce. Wśród nich można wymienić na przykład słynny w ostatnim czasie zlokalizowany na Górnym Śląsku szlak łączący różne zabytki techniki. Dzięki niemu w całym regionie miała szansę rozwinąć się turystyka przemysłowa. W Rybniku w ramach uprawiania tej właśnie turystyki zwiedzić można między innymi kopalnię Ignacy. Początki kopalni sięgają XVIII wieku. Niegdyś wydobywano tu węgiel kamienny, a dziś funkcjonuje tutaj muzeum, które prezentuje turystom zbiory prezentujące techniki górnicze, jakie wykorzystywano na przestrzeni lat. Oprócz tego można podziwiać tutaj panoramę miasta z punktu widokowego. Drugim ważnym szlakiem, który przechodzi przez Rybnik jest szlak architektury drewnianej. Tu z kolei zwiedzać można kościoły św. Katarzyny i Matki Bożej Różańcowej pochodzący z XVI wieku oraz kościół św. Wawrzyńca z XVIII wieku. Oba te zabytki warto odwiedzić choćby dlatego, że na teren Rybnika zostały one w całości przeniesione w latach siedemdziesiątych XX wieku.