Szlaki turystyczne pomagają odkrywać świat

Szlaki turystyczne pomagają odkrywać świat

Cały świat jest poprzecinany setkami tysięcy różnego rodzaju szlaków, które pomagają ludziom w przemieszczaniu się po różnych krajach, miejscach, regionach. Polska nomenklatura wyróżnia kilka rodzajów szlaków turystycznych, ze względu na ich położenie. Szlaki piesze – górskie i nizinne, szlaki rowerowe – także górskie i nizinne, szlaki jeździeckie, narciarskie i kajakowe. Już sama ich nazwa określa, dla kogo są one przeznaczone. Ze względu na miejsca, przez które szlaki przebiegają i jakie obiekty łączą, można zastosować inny podział – szlaki historyczne, szlaki architektury drewnianej, przyrodnicze, pielgrzymkowe, śladami wielkich osób, oraz inne, w zależności od tematyki. Szlaki występują także na terenach ściśle chronionych, takich jak rezerwaty przyrody, gdzie możemy je przemierzać tylko i wyłącznie po wytyczonych drogach i duktach leśnych. Wiele szlaków jest wyznaczanych ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowników – szlaki górskie są wytyczane jedynie w tych partiach gór, które można bezpiecznie pokonać, chociaż i tak należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i pod żadnym pozorem nie próbować zmieniać trasy na własną rękę. Niestety, wielu turystów pieszych górskich, wielu narciarzy, lekceważy ostrzeżenia, co często bywa powodem tragedii, szczególnie w wyższych partiach gór. Każdorazowe zejście z wytyczonej trasy może skutkować nieprzewidywalnymi zdarzeniami.