Szlaki przez Roztoczański Park Narodowy

Szlaki przez Roztoczański Park Narodowy

Do najpiękniejszych regionów naszego kraju należy Roztocze. Na jego najbardziej cennych pod względem przyrodniczym obszarach w 1974 roku został utworzony Roztoczański Park Narodowy. Na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego wytyczono 5 szlaków turystycznych. Szlaki te to szlak centralny, szlak roztoczański, partyzancki, krawędziowy i szlak im. Anny Wachniewskiej. Szlak centralny liczy 113 km długości, rozpoczyna się w Bełżcu, a kończy w Tokarach. Jego najtrudniejszym etapem jest liczący 27 km fragment od Zwierzyńca do Szperówki. Na trasie tego szlaku znajduje się wiele osobliwości przyrody. Na przejście szlaku w całości potrzeba około 8 godzin. Szlak im. Anny Wachniewskiej rozpoczyna się w Zwierzyńcu, jego końcowy etap to Florianka. Długość całego szlaku wynosi ponad 60 km. Na trasie szlaku znajdują się liczne punkty widokowe, które pozwalają podziwiać między innymi panoramę Wieprza. Szlak Partyzancki przebiega przez północne obszary parku. Jego punktem początkowym jest miejscowość Szperówka, szlak kończy się w miejscowości Krynice. Łączna długość szlaku to 53 km. Na trasie szlaku znajduje się między innymi Szczebrzeszyn. W mieście tym warto zobaczyć między innymi zbudowane w stylu renesansu lubelskiego kościoły, dawną synagogę i kirkut. W Szczebrzeszynie przyszedł na świat znany malarz Józef Brandt.