Szlak Pamięci Żydów Lubelskich

Szlak Pamięci Żydów Lubelskich

W przeszłości Lublin był miastem wielokulturowym. Na przestrzeni wieków miasto zamieszkiwali Rusini, Ormianie, Turcy, Francuzi. Dużą rolę w rozwoju miasta położyli także Włosi. Miasto zamieszkiwali także Żydzi. Dla uczczenia pamięci tych dawnych mieszkańców miasta na terenie Lublina został utworzony Szlak Wielokulturowy. Na trasie tego szlaku, który rozpoczyna się na Placu Litewskim znalazły się między innymi: kościół ewangelicko-augsburski, dawna grecka cerkiew i cerkiew prawosławna. Przez wieki w Lublinie zamieszkiwała liczna społeczność żydowska. W mieście rozwijały się nauki judaistyczne, Lublin określano nawet jako Jerozolimę Królestwa Polskiego. W XVIII wieku w Lublinie urodził się Jakub Horowic znany jako „Widzący z Lublina”. W okresie II wojny światowej cała społeczność żydowska Lublina praktycznie zginęła. Także z dzielnicy żydowskiej nie pozostało do naszych czasów niewiele. Pamięci żydowskich obywateli Lublina został poświęcony Szlak Pamięci Żydów Lubelskich. Szlak rozpoczyna się na Placu Zamkowym. Umieszczono na nim wykonany z kamienia obelisk, na którym znajduje się plan dawnej dzielnicy żydowskiej. Dzielnica ta powstała w XVI wieku, a jej centrum była ulica Szeroka, która przebiegała przez dzisiejszy Plac Zamkowy. Dzielnica została zrównana z ziemią w 1943 roku po likwidacji przez Niemców lubelskiego getta.