Szlak Orlich Gniazd

Szlak Orlich Gniazd

Jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w Polsce jest obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na obszarze Jury w okresie panowania króla Kazimierza Wielkiego zostało wzniesionych szereg warownych zamków, które miały strzec ówczesnej stolicy państwa polskiego, którą był Kraków. Zamki te miały także chronić granice państwa polskiego. Wzniesiono wówczas zamki w Olsztynie, Bobolicach, Mirowie. Warowne zamki wznoszono nie tylko na polecenie króla, budowały je również liczne rody magnackie na terenie swoich dóbr. Do takich zamków należy między innymi zamek w Ogrodzieńcu. Zamki wznoszono na trudno dostępnych wapiennych skałach, dlatego też zamki te nazwane zostały „Orlimi Gniazdami”. W okresie potopu szwedzkiego większość tych zamków została zniszczona, do naszych czasów pozostały z nich jedynie ruiny. W 1950 roku na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej został wytyczony czerwony szlak turystyki pieszej o nazwie Szlak Orlich Gniazd. Szlak rozpoczyna się w Krakowie, kończy zaś w Częstochowie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pokonanie tego szlaku i zwiedzenie znajdujących się na nim warowni rozpocząć nie od Krakowa lecz od Częstochowy. Jeśli zdecydujemy się rozpocząć wędrówkę szlakiem Orlich Gniazd właśnie w Częstochowie to na trasie naszej wędrówki znajdzie się oczywiście klasztor ojców Paulinów na Jasnej Górze.