Szlak Architektury Drewnianej

Szlak Architektury Drewnianej

We współpracy województw Małopolskiego, Śląskiego i Podkarpackiego został utworzony w 2001 roku Szlak Architektury Drewnianej. W 2008 roku przebieg szlaku został rozszerzony o województwo Świętokrzyskie. Wszystkie obiekty, które znalazły się na Szlaku oznaczono specjalnymi tablicami. Umieszczono je przed wejściem do tych obiektów. Każda tablica zawiera krótką informację o danym obiekcie. Informacje te zapisane są w języku polskim, niemieckim i angielskim. Dodatkowo na każdej tablicy znajduje się schematyczna mapka przebiegu całego szlaku. Szlak, który prowadzi przez województwo Śląskie liczy 1060 km. Znalazło się na nim 93 obiekty oraz 2 skanseny. Te skanseny to Zagroda Wsi Pszczyńskiej mieszcząca się w Pszczynie oraz znajdujący się w Chorzowie Górnośląski Park Etnograficzny. Szlak na terenie województwa Małopolskiego liczy 1300 km, znalazło się na nim 251 obiektów. Szlak podzielony został na 6 tras. Długość szlaku przebiegającego przez województwo Podkarpackie wynosi 1202 km. Całość szlaku została podzielona na 9 tras. Szlak Architektury Drewnianej przebiegający przez województwo Świętokrzyskie liczy 4 trasy. Jego częścią jest także Mała Pętla Kielecka. Cały Szlak Architektury Drewnianej jest drogowym szlakiem turystycznym. Znalazło się na nim wiele obiektów wpisanych na listę Dziedzictwa UNESCO.