Struktura ludności

Struktura ludności

Opisując określone miasto, można zauważyć, jak różna jest w nich struktura demograficzna ludności. W Rybniku mieszka około 141 tysięcy mieszkańców. Na ogół zamieszkałych tu ludzi, struktura ludności, jest bardzo korzystna dla miasta. Najliczniejszą grupę stanowią ludzie w wieku produkcyjnym, czy ludzie młodzi, bardzo przydatni dla gospodarki w tym mieście. Mniejszy zakres ogółu ludności stanowią ludzie w wieku przedprodukcyjnym. Są to dzieci, bądź ludzie młodzi, którzy dopiero się kształcą, by podjąć pracę. Ludność poprodukcyjna zajmuje najmniejszy procent udziału ludności Rybnika. Należą do tej grupy ludzie starsi, emeryci bądź renciści. Struktura tego miasta jest najkorzystniejszą dla gospodarki tego regionu. Według danych statystycznych bezrobocie w Rybniku coraz bardziej się obniża, co także jest pocieszającą prognozą dla tego miasta. Struktura taka daje szanse na prężny rozwój tego miejsca. Biorąc pod uwagę różne statystyki, można powiedzieć, że Rybnik kieruje się w dobrym kierunku rozwoju. Gospodarka rozwija wciąż nowe gałęzie przemysłu, który stwarza wciąż nowe miejsca pracy dla ludzi. Tworzą się nowe możliwości dla młodych ludzi i nie muszą wyjeżdżać, aby mieć dobrą prace.