Rybnik w okresie Habsburgów

Rybnik w okresie Habsburgów

W przeszłości Rybnik należał do władców Habsburgów, co powodowało, że w okresie tym państwo polskie w okresie tym wyróżniało się szerokim rozwojem oraz zwiększeniem umiejętności ludzi a przede wszystkim rozbudową. W Rybniku bardzo często zmieniali się władcy i panowie, co powodowało, że każdy z nich miał inną koncepcję rozbudowy miasta. W okresie panowania Habsburgów Rybnik, jako miasto przyznane miał prawo do jarmarków, na jakich to można było dokonywać transakcji zakupu i sprzedaży. W okresie tym na terenie Rybnika istniał plac targowy, który to uznany był za jedną z najważniejszych części miasta. Warto wspomnieć, że w okresie panowania tychże władców Rybnik był miastem wszechstronnym, które to doskonale rozwijało się oraz stawało się coraz bardziej nowoczesne. Działo się tak przede wszystkim, dlatego, że Habsburgowie mieli na uwadze wpływy wschodnich państw, jakie to były znacznie bardziej rozwinięte. Najważniejszym miejsce w Rybniku był rynek. W miejscu tym odbywało się wiele ważnych dla miasta wydarzeń. Przede wszystkim rynek był głównym miejscem handlu. Na rynku także odbywały się przedstawienia, zebrania miejskie, ale także i egzekucje. W okresie tym Rybnik miał bardzo niewielką powierzchnię, można nawet rzec, że był jednym z najmniejszych państw na Śląsku. Mieszkańcy ówczesnego Rybnika najczęściej utrzymywali się z handlu.