Rybnik – podstawie informacje

Rybnik – podstawie informacje

Rybnik mieści się w województwie śląskim. Jest to dość duże miasto powiatowe, mające stosunkowo dużą gęstość zaludnienia. Jego granice mieszczą się w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym i Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Rybnik stanowi zatem centrum przemysłu, co mogłoby się wydawać odbiera mu atrakcyjność turystyczną. Tymczasem nic bardziej mylnego, bo pod pozorami zaniedbań i zanieczyszczeń kryją się atrakcyjnie turystycznie perełki. Nawet nazwa tego miasta nie ma nic wspólnego z przemysłem ciężkim, tylko z rybołówstwem. Otóż kiedyś słowem rybnik określano staw rybny. Taki właśnie staw znajdował się w miejscu dzisiejszego rynku rybnickiego. Okazuje się zatem, że miasto to u swoich początków słynęło z rybołówstwa, czyli dość lekkiego przemysłu. Na początku XIV wieku Rybnik był już miastem zlokalizowanym na prawie niemieckim. Początkowo znajdował się pod panowaniem Piastów Śląskich. W 1336 Rybnikiem rządzą Czesi. Czechy, a wraz z nimi Rybnik w 1526 roku znalazły się pod panowaniem Habsburgów. W XVIII wieku w wyniku wojny prusko-austriackiej Rybnik znajduje się pod panowanie pruskim, od 1781 roku po zjednoczeniu Niemiec jest miastem niemieckim. W XIX wieku zaczął się tam rozwijać przemysł górniczy. W XX wieku Rybnik był ważnym ośrodkiem powstań śląskich i w 1922 roku włączono go do Polski. Po wojnie nastąpił intensywny rozwój przemysłu węglowego.