Rybnik na terenie Prus

Rybnik na terenie Prus

W okresie trwania wojen śląskich, czyli w latach od 1740 roku do roku 1763, miasto Rybnik znalazło się w posiadaniu pruskim. Dodatkowo w osiemnastym wieku miasto to zostało sprzedane pruskiemu królowi, jakim to był Wilhelm Fryderyk II. Wówczas to będąc na terenie Prus Rybnik uzyskał status królewskiego miasta, jakie to miało charakter wolny. Wówczas to znacznie poprawiła się, jakość życia mieszkańców Rybnika. Miedzy innymi zniesiono poddaństwo, a co więcej budynki budowane były już nie z drewna, lecz cegły. W kolejnym wieku miasto to znów przeszło znaczącą fazę rozwoju. Wówczas to stało się miastem powiatowym a dodatkowo rozwinęło się rolnictwo, górnictwo a także browarnictwo. Dodatkowo w okresie tym do miasta Rybnika zostały doprowadzone także linie kolejowe, które to znacznie ułatwiły transport, a także przewóz i wymianę towarową. W okresie powojennym Rybnik był także niezwykle ważnym ośrodkiem, w jakim to władze planowały rozpoczęcie powstania śląskiego. W tym momencie działały tutaj: Polski Czerwony Krzyż, a także Towarzystwo Czytelni Ludowych. Bardzo duże znaczenie miał Rybnik w okresie powstania śląskiego, bowiem to właśnie tutaj rozpoczęło się całe przedsięwzięcie. Rybnik posiadał wielu przywódców, którzy to chętnie i odważnie walczyli o wolność całego naszego kraju polskiego.