Rybnik – miasto ogrodów

Rybnik - miasto ogrodów

Warto przypomnieć, iż w latach międzywojennych Rybnik był nazywany miastem kwiatów i ogrodów. Dzięki wysiłkom ówczesnego burmistrza, Władysława Webera, miasto wzbogaciło się o liczne skwery, parki i zieleńce, zdobywają w ogólnopolskim konkursie miast zaszczytne pierwsze miejsce. Tę piękną tradycję kontynuował Rybnik również po wojnie: w 1997 r. miasto ponownie uzyskało tytuł najbardziej ukwieconego miasta w Polsce (organizatorem konkursu było wówczas czasopismo „Kwietnik”). Kilka lat później powtórzyło ten wyczyn, tryumfując w konkursie miesięcznika „Ogrody”. Historia miejskiej zieleni sięga 1905 roku. Wówczas to z inicjatywy rybnickiego przedsiębiorcy J. Hessego został przekazany mieszkańcom miasta pierwszy ogólnodostępny park o powierzchni 6,8 ha. Dziś całkowita powierzchnia terenów zielonych przekracza 103 ha i składają się na nią zieleńce, parki oraz skwery. Do najpiękniejszych parków miejskich należy zaliczyć Park im. Św. Jana Sarkandra, zwany potocznie parkiem „Na wzgórzu” lub „Na górce”. W czasach prasłowiańskich było to prawdopodobnie miejsce pogańskiego kultu, zaś po przyjęciu chrześcijaństwa tu właśnie stanęła pierwsza rybnicka świątynia, ufundowana przez Mieszka Pląsonogiego (przebudowana w XV w. w stylu gotyckim).