Rybnik i rowerzyści

Rybnik i rowerzyści

Dla miłośników dwóch kółek władze miasta przygotowały ponad 100 km tras rowerowych, w tym kilka szlaków łączących Rybnik z okolicznymi miejscowościami o dużych walorach krajobrazowych oraz historycznych. Jednym z miejsc, które zdecydowanie warto odwiedzić, są Rudy Wielkie, położone na terenie Parku Krajobrazowego (od 1 stycznia 2000 r. Park „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” został włączony do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach). Zwiedzanie Parku warto rozpocząć od wizyty w pocysterskim kościele z XIII w., a następnie zajrzeć do kościoła św. Magdaleny. Kolejną atrakcją jest szpital doktora Rogera, uroczysko „Buk” (dawne tereny myśliwskie), cmentarz oraz system urokliwych leśniczówek z łączącymi je drogami, alejami i duktami leśnym. Na terenie Parku zachowała się również dawna sieć wodna: śluza na rzece Rudzie oraz założony jeszcze przez cystersów kompleks stawów hodowlanych wraz z systemem grobli. Miłośnicy dawnego rzemiosła mogą również podziwiać pozostałości po renesansowej zabudowie przemysłowej: młyny, stajnie oraz kuźnie. Park posiada dobrze rozbudowaną bazę noclegową (ośrodki: „Buk”, „Pod Dębem” w Rudach, MOSiR w Rybniku-Kamieniu, Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego Jastrzębskiej Agencji Turystycznej w Szymocicach).