Rybnik

Rybnik

Rybnik jest jednym z większych miast województwa śląskiego. W jego skład wchodzi dwadzieścia siedem dzielnic, które zamieszkiwane są przez prawie sto pięćdziesiąt tysięcy ludzi. Liczby te pozwalają mu znaleźć się na 14 miejscu na liście największych polskich miast, biorąc pod uwagę powierzchnię, oraz na 25 jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Jest to miasto prężnie rozwijające się. Co roku przyciąga wielu odwiedzających proponowanymi przez siebie atrakcjami. Jako wielkiemu miastu na pewno nie brakuje mu ciekawych miejsc. Znajdziemy tu galerie handlowe i inne obiekty ułatwiające ludziom życie. Komunikacja miejska działa tam bardzo dobrze, bez problemu znajdziemy też połączenie z innymi miastami aglomeracji śląskiej. Jego nazwa pochodzi od nazwy stawu rybnego, który w języku Ślązaków jak i Czechów oznacza dokładnie staw rybny. Liczne zabytkowe kościoły stanowią miejscową atrakcję dla zwiedzających i zapraszają do oglądania ich piękna. Widoczne są w nim odciśnięte ślady wielkich wydarzeń historycznych. Przeplatają się tu wpływy różnorodnych kultur, co zaobserwować można po liczbie kościołów różnych wyznań. Jest to też miasto otwarte na turystów i co roku przygotowuje dla nich nowe atrakcje.