Rybnickie obiekty kulturalne

Rybnickie obiekty kulturalne

Rozwój miast, aby był harmonijny i dobrze wyważony, musi obejmować wszystkie sfery życia człowieka. Skupienie się na niektórych i pominięcie innych zawsze prowadzi, wcześniej, czy później do problemów, bo będzie ludziom czegoś brakować. A im większe miasto, tym skala tego problemu może być większa. Dlatego tak istotne jest, aby takie dziedziny życia, jak dostęp do pracy, możliwość korzystania z różnego rodzaju rozrywek i obiektów kulturalnych, obiektów sakralnych, terenów zielonych była możliwe bezproblemowa. Gdy zaczyna czegoś brakować, zaczynają się pojawiać problemy. To było widoczne zwłaszcza w przypadku miast, które powstały stosunkowo niedawno i były budowane np. wokół jakiegoś obiektu przemysłowego. Takie miasta, które pozbawione były często jakiejkolwiek formy rozrywki, czy dostępu do kościoła, stawały się szybko rejonami bardzo niebezpiecznymi, gdzie pozbawieni możliwości kulturalnego i urozmaiconego spędzania wolnego czasu ludzie sami sobie organizowani zajęcia, które niestety w ogromnej mierze były oparte na piciu i rozróbach. Aby tego uniknąć miasta starają się dbać o szeroki dostęp do kultury. Nawet w miastach typowo przemysłowych, takich jak Rybnik, jest takich obiektów całkiem sporo. Jest tam Rybnickie Centrum Kultury, gdzie mieści się teatr i filharmonia. Jest w mieście ponad dwadzieścia bibliotek. Jest też pięć kin, z czego dwa to tak zwane mulipleksy. Jest kilka galerii sztuki i dwa muzea, z czego jedno w zabytkowej kopalni „Ignacy”. To wszystko sprawia, że oferta kulturalna jest dość mocno rozbudowana i każdy może znaleźć coś, co mu odpowiada.