Rybnickie ciekawostki

Rybnickie ciekawostki

Rybnik – miasto z ikrą. Trudno się nie zgodzić z tym hasłem, stanowiącym integralną część promującego Rybnik logotypu (przedstawiającego pięć kolorowych skaczących szczupaków, które mają wyrażać wielobarwność, niebanalność, różnorodność i niepowtarzalność miasta). Zamieszczone na oficjalnej stronie Urzędu Miasta ciekawostki świadczą, iż rybniczanie stawiają na dynamiczny rozwój i starają się mądrze zarządzać swoim miastem. I tak, przy udziale funduszy Unii Europejskiej powstaje tutaj najdłuższa w kraju sieć kanalizacji sanitarnej – około 600 km kanalizacji oraz 68 przepompowni ścieków. Także w Rybniku zbudowano największą w Polsce ilość rond – blisko 30 okrągłych skrzyżowań – i oddano do użytku najdłuższą w kraju sieć ścieżek rowerowych – ponad 100 km tras. O przedsiębiorczości rybniczan może świadczyć fakt, iż tylko tutaj działa pierwsza w Polsce prywatna poczta oraz jedyny w kraju Zespół Szkół Wyższych, zwany potocznie Kampusem, w skład którego wchodzą trzy państwowe uczelnie (katowicka Akademia Ekonomiczna, Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski). Warto przypomnieć, iż w 2006 r. w przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” rankingu na najlepiej zarządzane miasta i gminę w Polsce, Rybnik zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając takie miasta, jak Kraków czy Toruń.