Różne obiekty architektoniczne Rybnika

Różne obiekty architektoniczne Rybnika

Na uwagę zasługuje zespół szpitalny Juliusz z przełomu XIX i XX w., mieszczący się między ulicami 3go Maja i Klasztorną. W skład tego kompleksu wchodzą sale szpitalne oraz kaplica pw. św. Juliusza. Szpital oficjalnie zaczął działać w 1871 r., jednak początkowo na bardzo małą skalę. Kaplica powstała pod koniec XIX w., a u progu nowego tysiąclecia dobudowano kolejne budynki. Nazwa wzięła się od inicjatora tego przedsięwzięcia – lekarza nadwornego księcia raciborskiego dra Juliusza Rogera. Szpital miejski funkcjonował tam aż do 2000 r. Teraz mieszczą się tam inne instytucje społeczne, a kaplica przeszła we władanie archidiecezji katowickiej. Miłośnicy zabudowań dworskich powinni się wybrać do dzielnicy Stodoły. Tam mieści się barokowy dwór z XVIII w., będący własnością zakonu cystersów. Zbudowany jest na planie prostokąta i ma dwie kondygnacje. Znajdowały się tam freski malarza barokowego Franciszka Sebastiniego. Budynek jest mocno zniszczony, więc freski przeniesiono do muzeum w Pszczynie, a ruiny dworu zabezpieczono. Większość zabytkowych budowli architektonicznych w Rybniku reprezentuje styl barokowy i klasycystyczny. Na uwagę zasługują też tzw. familoki, czyli budynki stawiane dla rodzin robotników, stanowiące charakterystyczny krajobraz nie tylko Rybnika, ale całego Górnego Śląska. Ich cechą charakterystyczną jest czerwona cegła i duże, łukowato zakończone u góry okna.