Roślinność w mieście

Roślinność w mieście

Rybnik jest miastem, w którym zieleni z pewnością nie brakuje. Na jego terenie znajduje się pięć parków miejskich. Jednym z nich jest park Kozie Góry, znajdujący się w dzielnicy Meksyk. Jest to najstarszy park w Rybniku, a zarazem posiadający największą powierzchnię, która wynosi 7ha. Główną atrakcją tego parku jest tak zwana ścieżka zdrowia, na której znajdują się różnorodne przyrządy do ćwiczenia. Parkiem położonym w Śródmieściu jest Park im. Św. Jana Sarkandra. Umiejscowiony został on na wzgórzu. Najczęściej występującymi w nim drzewami są dęby i jesiony. Na jego terenie znajduje się też mały kościółek z XV wieku. Do parków miejskich należą także położony w dzielnicy Chwałowice – Park Górnika, kolejny będący w dzielnicy Niedobczyce – Park im. H. Czempiela, inny w dzielnicy Boguszowice Osiedle– Park Osiedlowy. Parki nie są jednak jedynymi zielonymi miejscami miasta. Oprócz nich znajdują się tam także skwery. Ważną rolę odgrywają również pomniki przyrody, w Rybniku znajduje się ich kilka. Jednym z nich jest Lipa szerokolistna znajdująca się na ulicy Gminnej. Występują tutaj także jedyne w Polsce okazy paproci wodnych. Cała roślinność Rybnika sprawia, że miasto jest bardzo estetyczne.