Przyroda w Rybniku

Przyroda w Rybniku

Zachwycająca przyroda przyciąga uwagę turystów. Rybnik to miasto, które oprócz ciekawego ukształtowania zieleni, ma piękne Parki Krajobrazowe na swoim terenie. Na terenie miasta znajduje się sześć parków. Mniejsze obszary, typu zieleńce i skwery są również ozdobą tego miejsca. W północnej części Rybnika znajduje się Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Park ten należy do największych parków w Polsce i zawiera piękne kompleksy leśne, niekiedy rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Znajdują się w nim lasy łęgowe i grądowe. W parku tym są także stawy, które są terenami lęgowymi dla zwierząt. Można spotkać tu rzadką roślinność błotną i wodną, do których należy na przykład cibora żółta. Jest to bogate miejsce wylęgu ptaków. Rybnik na swoim terenie zawiera też pomniki przyrody. Należą do nich pomniki przyrody ożywionej, jak krzewy, drzewa czy pojedyncze rośliny. Są tu także pomniki przyrody nieożywionej, głównie oryginalne i rzadko spotykane głazy. Przykładem takich pomników jest Jesion Wyniosły, który znajduje się na ulicy Hellera, czy Głaz Narzutowy, przy KWK w Chwałowicach. Miłośnicy przyrody, ożywionej i nieożywionej, będą mieli co podziwiać i obserwować.