Przyroda i natura w Rybniku

Przyroda i natura w Rybniku

Niezwykle piękna i atrakcyjna dla każdego turysty jest przyroda i natura, jaka to istnieje na obszarze Rybnika. Dzieje się tak przede wszystkim, dlatego, że istnieje tutaj aż sześć różnorodnych zielonych obszarów. Obszary te mają nadany status parków. Dodatkowo oprócz nich istnieją tutaj także zieleńce oraz skwery, które to także są bardzo piękne i atrakcyjne. Warto wspomnieć, że powierzchnia zielona wszystkich parków przekracza tutaj aż sto hektarów, co sprawia, ze jest ich naprawdę bardzo duża w porównaniu do innych miast. Jednym z najważniejszych parków na terenie Rybnika jest park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje, znany także, jako Park Krajobrazowy Rud Wielkich. Warto wspomnieć, że na terenie tego parku do dnia dzisiejszego zachowały się układy przestrzenne, które to kształtowały się przez wiele wieków na tym terenie. Dodatkowo istnieje tutaj także w pełni naturalna, pod żadnym względem niekształtowana przez człowieka sieć wodna, która to jest bardzo duża. Oprócz tego na terenie miast, jakim jest Rybnik istnieje także aż piętnaście różnorodnych okazów drzew. Wiele z nich zostało także uznanych za pomniki przyrody. Warto wspomnieć tutaj o kilku osobliwościach, jakie to są niespotykane na żadnym innym terenie. Przede wszystkim możemy zobaczyć tutaj unikalne wodne paprocie, a także salwinię pływającą oraz marsylię czterolistną.