Przemysł w Rybniku

Przemysł w Rybniku

Niektóre miasta, mają określone dziedziny przemysłu, którymi się trudnią. Rybnik to miasto, w którym działają dwie kopalnie węgla kamiennego. Podlegają one składowi Kompanii Węglowej: KWK Chwałowice i KWK Jankowice. Miasto ma na swoim terenie największą w kraju elektrownię kondensacyjną, zwaną Elektrownią Rybnik. Jest to miejsce, które zawiera osiem bloków energetycznych. Bloki składają się kolejno z kocioła parowego, turbiny parowej oraz generatora. W elektrowni znajduje się jeden z najwyższych w Polsce kominów. W niedalekich planach planuje się uruchomić nowy blok energetyczny. Handel to dziedzina, która dosyć prężnie rozwija się w tym miejscu. Na terenie Rybnika znajdują się dwie galerie handlowe, jak Rybnik Plaza i Fokus Mall. Oprócz tych punktów jest sześć sklepów wielkopowierzchniowych oraz supermarkety i dyskonta. Szeroki zakres artykułów, jakie tu się sprzedaje, przyczynia się rozwoju i postępu handlu w tym miejscu i zapewnia dodatkowe miejsca pracy. Duża popularnością, jaką cieszą się dyskonta, to możliwość zakupu towarów w opakowaniach zbiorczych. Połączenie telekomunikacyjne w tym mieście jest dobre. PKS Rybnik, jest też dobrze połączony ze wszystkimi regionami w kraju.