Podział administracyjny Rybnika

Podział administracyjny Rybnika

Jednym z niezwykle pięknych miast, jakie to istnieją na terenie Polski jest Rybnik. Dziś jest zamieszkiwany przez bardzo dużą liczbę ludności, co powoduje, że jest on dużym miastem, jakie to ma prawa powiatu. Współcześnie Rybnik jest podzielony na dwadzieścia siedem dzielnic. Powszechnie uważa się, że owe dzielnice na terenie Rybnika są elementem pomocniczym, jaki to jest jednym ze szczebli samorządu miejskiego. Dodatkowo charakterystyczne jest to, że niemalże wszystkie dzielnice na terenie Rybnika mają charakter przedmiejski. Jedną z największych dzielnic są tutaj Maroko – Nowiny, których to charakterystyczny jest fakt, że mają one charakter osiedla, stworzonego z wielkiej płyty. Charakter miejski mają tutaj także inne dzielnice, jak na przykład Smolna, Śródmieście, a także Północ i Paruszowice. Na terenie owych dzielnic mamy do czynienia z bardzo wielką zabudową miejską, która to ma charakter wielorodzinny. Warto wspomnieć także o osiedlu, jakim jest Boguszowice Osiedle. Owa dzielnica miast liczy niemalże trzynaście tysięcy mieszkańców, przez co uznana jest za największą. Dodatkowo jest to najstarsza a zarazem najbardziej zabytkowa dzielnica miasta. Na tym terenie możemy podziwiać kościół parafialny świętej Barbary a także Stary Pekin pochodzący z osiemnastego wieku. Warto wspomnieć też o dzielnicach, jakimi są Golejów, Popielów, a także Kamień.