Początki miasta Rybnik

Początki miasta Rybnik

Niestety źródła historyczne nie donoszą jak właściwie powstał Rybnik i jakie są jego początki. Z tego też względu trudno nam powiedzieć, jakie to właściwie są początki Rybnika. Jak donoszą badania archeologiczne pierwsze ślady człowieka odnaleziono tutaj kilkanaście lat temu, zaś dowody wskazują, że pierwsze osadnictwo istniało już około osiem tysięcy lat temu przed naszą erą? Podczas prowadzenia wykopalisk archeologicznych stwierdzono, że odnalezione przedmioty zostały wykonane jeszcze za istnienia starożytnego Rzymu. Stało się tak, dlatego, że w tym okresie ludność z terenów Polski prowadziła szereg wymian z Celtami i tam wówczas wytwarzane były przedmioty, jakie docierały do granic naszego kraju. Warto także wspomnieć, że przodkowie ludności, która to żyje dziś na terenie Rybnika pochodzą z plemienia o nazwie Gołaszyce. Plemię to istniało we wczesnym średniowieczu, oraz uważane było za liczne i dobrze zorganizowane. Plemię to przyjęło chrzest święty na terenie Wielkich Moraw. Jak podają źródła było to w roku?906. W tym okresie, bowiem rozwinęło się państwo Wielkomorawskie, które to kilkanaście lat później przestało zupełnie istnieć. Informacje te są dla nas ludzi współczesnych niezwykle cenne, co powoduje, że mamy możliwość uzupełnienia swej dotychczasowej wiedzy o wielu elementach, jakie to dotyczyły naszych przodków ich rozwoju, oraz cywilizacji.