Perełka architektury w Rybniku – Zamek Piastowski

Perełka architektury w Rybniku – Zamek Piastowski

Z rybnickiego rynku o rzut beretem jest kolejna perełka architektury, czyli Zamek Piastowski. Znajduje się on na Placu Kopernika i obecne mieści się tam rybnicka Temida, czyli sąd rejonowy. Pierwsze wzmianki o tym zamku pochodzą z XII wieku, gdzie miał on być drewnianym grodem obronnym. Później zmieniono go na budowlę kamienno-cegielnianą. Dalej miał charakter obronny. Na rezydencję został zmieniony w XV wieku za czasów Wacława III Rybnickiego. Przechodząc z rąk do rąk budynek zaczął niszczeć. Jego generalną przebudową zajął się Jan Bernard Piżma dopiero w XVII wieku. Jego plan kontynuowali następcy. Tak właśnie stworzono dwupiętrowo kamienicę na planie prostokąta oraz dwa skrzydła boczne. Całość przypomina podkowę i ten układ został zachowany do dziś. W drugiej połowie XVIII wieku budynek przeznaczono na przytułek dla inwalidów wojennych. Wtedy zburzono centralny gmach i na jego miejscu postawiono nowy, który uchował się do dziś. Ma on styl klasycystyczno-barokowy. Klasycystyczne są budowla na planie prostokąta i proste fasady. Do baroku należy kształt podkowy oraz park znajdujący się w tyłach budynków. Można powiedzieć, że to troszeczkę polski Wersal. Od XIX wieku Zamek Piastowski jest siedzibą sądownictwa. Z uwago na to, że budynek ten jest bardzo cennym zabytkiem, bardzo się o niego dba. Pod koniec XX wieku przeszedł generalny remont. Wkrótce planuje się dalsze prace.