Od piastowskiego zamku po przytułek dla weteranów

Od piastowskiego zamku po przytułek dla weteranów

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Rybnika jest piastowski, gotycki zamek. Obecnie stanowi on siedzibę Sądu Rejonowego, a wcześniej mieścił się tutaj Sąd Grodzki. To dość typowy sposób użytkowania zabytkowych budowli tego typu. Jednak podczas swoich długich i burzliwych dziejów rybnicki zamek używano także w zupełnie innych, czasem zaskakujących celach. Jego poprzednikiem był obronny gród drewniany, a sam zamek wzniesiono najprawdopodobniej w trzynastym stuleciu, chociaż historycy do dziś nie są pewni, czy było to na początku czy na końcu tego wieku. Po drodze zamek gościł szkołę prowadzoną przez siostry Norbertanki i był rezydencją Wacława III Rybnickiego. Wciąż jednak najważniejsza była jego funkcja obronna. Dopiero po długich czasach popadnięcia w ruinę przebudowano go na pałacową rezydencję i dobudowano skrzydła boczne. Zamek przebudowano zupełnie po kupnie państwa rybnickiego przez pruskiego króla. Nowy gmach wzniesiono w zupełnie odmiennym stylu, a późnobarokowe i klasycystyczne sale przeznaczono na dom dla inwalidów wojennych. Dopiero w połowie osiemnastego wieku budowla stała się siedzibą sądu. Do dziś jest obiektem zainteresowania historyków i pasjonatów zabytkowej architektury. To nie tylko jeden z najbardziej znanych, ale i najcenniejszych zabytków tego miasta.