O Szlaku Orlich Gniazd

O Szlaku Orlich Gniazd

Przez województwo Małopolskie i Śląskie prowadzi Szlak Orlich Gniazd. Szlak rozpoczyna się w Krakowie, kończy w Częstochowie. Szlak powstał dzięki inicjatywie Stanisława Leszczyckiego, który zaproponował utworzenie tego szlaku już w roku 1927. Szlak miał prowadzić przez najwyższe wzniesienia Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W 1930 roku został wytyczony szlak czerwony, który biegł z Krakowa przez Płaskowyż Ojcowski i Garb Tenczyński. Tereny, przez które szlak został wytyczony znajdowało się wiele atrakcji turystycznych. Ten pierwotny szlak bardzo szybko popadł w zapomnienie. Odbudowa szlaku nastąpiła z inicjatywy Kazimierza Sosnowskiego. Nowy szlak wyznaczony został w 1950 roku. Nazwa szlaku związana jest z leżącymi na nim ruinami zamków i warowni, które nazwano Orlimi Gniazdami. Niemal identycznie przebiega także przeznaczony dla turystów rowerowych Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd. Łącza długość pieszego szlaku Orlich Gniazd wynosi ponad 160 km. Na trasie szlaku znajdują się między innymi ruiny zamku w położone w podczęstochowskim Olsztynie, ruiny zamków w Mirowie i Bobolicach, zamek w Ogrodzieńcu. Na trasie szlaku znajduje się również zamek w Pieskowej Skale. Na trasie szlaku często wymieniany jest także Zamek Królewski na Wawelu, należący do biskupów krakowskich zamek w Siewierzu i zamek w Będzinie.