O Szlaku Architektury Drewnianej

O Szlaku Architektury Drewnianej

W 2001 roku z inicjatywy województwa Małopolskiego został utworzony Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Przy tworzeniu tego szlaku władze województwa Małopolskiego nawiązały współpracę z sąsiednimi województwami. Od 2001 do 2003 roku wszystkie obiekty, które znalazły się na szlaku oznakowano specjalnymi tablicami. Oznakowane zostały również prowadzące do poszczególnych obiektów dojazdy. Na trasie Szlaku Architektury Drewnianej znalazło się 251 najbardziej ciekawych i cennych zabytków architektonicznych. Na Szlaku możemy zwiedzić zarówno obiekty sakralne, jak też budowle świeckie, czy skanseny. Wśród tych 251 obiektów znajduje się między innymi 125 kościołów, 49 cerkwi i 9 skansenów. Wśród kościołów znajduje się między innymi kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła z Dębna Podhalańskiego. Kościół powstał w roku 1490, w roku 1601 dobudowano do niego wieżę. Wnętrze kościoła pokryte jest unikatową polichromią z XV i XVI wieku. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się wykonany w stylu późnego gotyku tryptyk, który datowany jest na wiek XVI. Innym cennym skarbem jest pochodzący z końca XIV wieku krzyż. Od 2003 roku kościół w Dębnie Podhalańskim znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Na Szlaku umieszczono także willę „pod Jedlami”znajdującą się w Zakopanem.