Muzeum w Rybniku

Muzeum w Rybniku

Wędrując po miastach Górnego Śląska warto niewątpliwie odwiedzić Rybnik, dawne centrum Rybnickiego Okręgu Węglowego. W mieście działa bardzo ciekawe muzeum, posiadające wystawy stałe prezentujące dziedzictwo kulturowe i materialne tego ośrodka i jego okolic. Wystawę opowiadającą o dziejach Rybnika poprzedza rodzaj saloniku, w którym można poczytać archiwalną prasę (w postaci reprintów oryginalnych egzemplarzy) oraz obejrzeć filmy historyczne. Po tym wstępie łatwiej zwiedzającemu zapoznawać się ze zgromadzonymi na wystawie pamiątkami, dokumentami i eksponatami ilustrującymi dzieje miasta. Druga z czynnych stałych ekspozycji dotyczy aktywności przedstawicieli rzemiosła w Rybniku od czasów średniowiecza. Można tam prześledzić losy cechów rzemieślniczych wplecione w wydarzenia historyczne odciskające piętno na mieście, regionie i całym kraju. Nie sposób pominąć wystawy zaaranżowanej jako rekonstrukcja wyrobiska węglowego. Zwiedzający na wstępie otrzymują znaczek górniczy oraz kask. Eksponaty pokazywane na wystawie pochodzą z różnych epok historii górnictwa węglowego na Górnym Śląsku. Umieszczone są w otoczeniu konstrukcji podtrzymującej wyrobisko oraz fragmentu torów, którymi jeździły wagoniki z węglem. Szczególnie cenną wydaje się zgromadzona i pokazywana tam unikalna kolekcja górniczych lamp z XIX-XX wieku.