Miasto Habsburgów

Miasto Habsburgów

Rybnik to miasto, które swoją historią sięga już XI wieku. Dokładnie pamięta waśnie i spory o Śląsk, ale wcale nie odcina się od tamtego okresu. Wręcz przeciwnie, lubi gdy wspomina się jego początki, bo to właśnie wtedy nastąpił jego intensywny rozrost, co dało mu tak mocną pozycję wśród wszystkich miast polskich. Mimo że czasy panowania dynastii Habsburgów na jego terenach, nie były sprzyjające miastu, rybniczanie dumnie o nich wspominają. To wtedy umocniła się jednak jego pozycja handlowa. Miasto uzyskało prawo do jarmarków, a sam centralny punkt Rybnika, rynek, stał się miejscem targowiska. Być może to wtedy właśnie w rybniczanach zrodził się zmysł gospodarczy, który później przekazywano z pokolenia na pokolenie. Dlatego też w dzisiejszych czasach rybnickie tereny są tak ważne pod względem gospodarczym dla Polski. Miasto Habsburgów przeżywało wzloty i upadki. Ostatecznie jednak zyskało mocną pozycję, którą trzyma od wielu lat. Polska z pewnością nie żałuje, że Rybnik leży w jej granicach. To ważny i stały punkt górniczy. Liczy się także jak jeden z najważniejszych producentów maszyn i urządzeń górniczych. Bez Rybnika z pewnością trudno byłoby utrzymać wysoki poziom gospodarczy kraju.