Historia Rybnika

Historia Rybnika

Pierwsze chwile miasta nie są dokładnie znane. Pierwsze o nim wzmianki również są niedokładne i pełne wątpliwości. W średniowieczu Rybnik był osadą rybacką. To właśnie z tym okresem wiąże się jego nazwa. Położony był on na trasie jednego z najważniejszych w Polsce szlaków handlowych. Dzięki temu usytuowaniu osada ta mogła się ciągle rozwijać. W 1327 roku Rybnik otrzymał prawa miejskie. Pierwsza połowa XIV wieku nie była zbyt pomyślna dla miasta. Zostało ono prawie całkowicie spalone podczas jednej z wojen polsko – czeskich, a później stało się całkowicie zależne od Czechów. Okres ten był pomyślny pod względem rozwoju rzemiosła i handlu. W 1526 roku tereny Śląska stały się zależne od dynastii Habsburgów. Wtedy to Rybnik wraz z okolicznymi miejscowościami był przekazywany w ręce różnych rodów. W 1538 roku został podpisany akt, który zezwalał na otworzenie jarmarku. Akt ten nazywany był Przywilejem targowym i został wydany przez Habsburgów. Głównym miejscem, w którym odbywała się sprzedaż był rynek miasta. Na początku ludzie nadal żyli z handlu i roli, ale po jakimś czasie wiele osób zaczęło zajmować się rzemiosłem. Wtedy też powstawały pierwsze cechy, które prowadziły księgi w języku polskim, a to podtrzymywało tradycję i polskość. Wtedy Rybnik stał się najmniejszym miastem w swoim regionie.