Historia miasta

Historia miasta

Dzięki pamiątkom historycznym, znamy niekiedy pochodzenie pewnych miast. I początkach miasta Rybnik nie ma niestety dokładnych informacji. Według niektórych źródeł, około osiem tysięcy lat temu, odnotowano tu pierwsze wzmianki o pobycie człowieka na tym terenie. Przodkowie mieszkańców tego miasta pochodzą od plemienia Gołęszyców. Plemię to wywodziło się z grupy lechickiej, która posiadała pięć grodów. Najbardziej znany jest gród Lubomia. Plemię to podlegało w ówczesnych czasach państwu wielkomorawskiemu, później państwu czeskiemu. Okres funkcjonowania tego plemienia to czasy wczesnego średniowiecza. W czasach średniowiecza, Rybnik stanowił ważny szlak handlowy i był znaną osadą rybacką. Z czasem status tego miasta z osady został zmieniony na miasto. Piękny zamek piastowski to pamiątka historyczna z okresu władania tego miasta przez Piastów. Miasto Rybnik bardzo słabo rozwijał się w okresie panowania dynastii Habsburgów. W okresie od 4 lipca 1922 roku, miasto dzięki dobremu położeniu zaczęło się rozwijać. Okres przerwania rozkwitu tego miasta to głównie okres II wojny światowej. Jednak współcześnie to miasto bardzo prężnie się rozwija i rozkwita a w nim wiele dziedzin gospodarczych.