Główny Szlak Sudecki imienia Mieczysława Orłowicza

Główny Szlak Sudecki imienia Mieczysława Orłowicza

Jednym z bardzo ciekawych pod względem turystycznym szlaków jest Główny Szlak Sudecki imienia Mieczysława Orłowicza. Ów szlak jest oznakowany kolorem czerwonym, ponieważ uznany jest za trudny i niebezpieczny dla trustów. To sprawia, że tylko najbardziej doświadczone osoby udają się szlakiem, jaki to prowadzi od Świeradowa Zdroju, aż do Prudnika. Mimo tego faktu, powiedzieć można, że jest to jedna z najbardziej ciekawych partii Sudetów, dlatego jeśli mamy pewne doświadczenie na szlakach warto wybrać właśnie ją. Szlak ten został utworzony przez Międzynarodową Komisję Studencką Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Decyzja ta została podjęta w roku 1947, zaś już dwa lata później rozpoczęły się prace nad znakowaniem szlaku. Z kolei w roku 1973 szlak przybrał imię Mieczysława Orłowicza. Jeśli wędrujemy tym szlakiem zauważamy, że jest on bardzo różnorodny i szeroko zmodyfikowany. Szlak ten ma swój początek w Świeradowie – Zdroju, zaś następnie, jeśli z niego korzystamy przechodzimy przez obszar Gór Izraelskich aż do szklarskiej Poręby. Za pośrednictwem wytyczonych szlaków można także dostać się w obszar Karkonoszy. Interesującą miejscowością, przez jaką to prowadzi nasz szlak są Krzeszowa, oraz Góry czarne. Dodatkowo na późniejszych etapach szlak ten prowadzi nam do Gór Orfickich, Masywu Śnieżnika, a także Lądku Zdroju.