Edukacja w Rybniku

Edukacja w Rybniku

Jak w każdym dużym mieście, tak i w Rybniku spotkamy się z licznymi szkołami i innymi ośrodkami wychowawczymi. Na terenie Rybnika działalność prowadzi aż trzydzieści osiem przedszkoli. Jest to spora liczba, szczególnie w porównaniu z podobnymi wielkościowo miastami. Prawie dwadzieścia szkół podstawowych oferuje młodym uczniom doskonałe warunki nauki. Na następnym etapie nauki, czyli gimnazjum, również ich liczba jest całkiem spora, bo jest ich czternaście, licząc oczywiście tylko te publiczne. Następnie młodzież może wybierać miejsce do nauki z dwunastu publicznych liceów, których poziom jest naprawdę wysoki. W tych placówkach młodzi ludzie mogą zdobywać wiedzę i kształcić swoje wnętrza. Jeśli zdecydują się na studiowanie, tutaj również Rybnik nie zawiedzie ich nadziei. Mogą oni skorzystać z możliwości studiowania na Politechnice Śląskiej, która kształci przyszłych techników i inżynierów, albo z filii Uniwersytetu Śląskiego, która również się tu znajduje. Szkoły znajdujące się na terenie Rybnika posiadają nowe wyposażenie i przystosowane są do nowoczesnych metod nauczania. Te pozytywne aspekty, oraz dobre przygotowanie kadry, pozwalają na prowadzenie nauczania na naprawdę wysokim poziomie.