Edukacja w rybnickim muzeum

Edukacja w rybnickim muzeum

Od współczesnych muzeów wymaga się nie tylko gromadzenia, przechowywania i pokazywania zbiorów związanych z ich profilem, ale również prężnej działalności edukacyjnej i upowszechniającej. Muzeum miejskie w Rybniku stanowi atrakcje turystyczną nie tylko jako miejsce, w którym na wystawach pokazywane są eksponaty i pamiątki związane z historią i dziedzictwem tego właśnie ośrodka na Górnym Śląsku. Wiadomo, że przyswajaniu wiadomości oraz pobudzaniu chęci do dalszego zdobywania wiedzy służy zaangażowanie emocjonalne uczestników. To z kolei najłatwiej uzyskać podczas działań praktycznych i interaktywnych. Odwiedzający muzeum otrzymują możliwość uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych. Są to, na przykład, adresowane do starszych dzieci warsztaty interaktywne polegające na rekonstruowaniu przebiegu bitwy pod Verdun. Uczestnicy budują dioramy bitew I wojny światowej, własnoręcznie malują umundurowanie figurek żołnierzy umieszczanych na makiecie. Są też atrakcje dla młodszych dzieci, takie jak chociażby warsztaty związane z poznawaniem właściwości zdrowotnych i sposobów wytwarzania marcepanu. Muzeum organizuje również atrakcje sezonowe, w tym warsztaty komponowania wielkanocnych palem. Niewątpliwą okazją jest uczestniczenie w seansie filmowym w stylu retro. Muzeum organizuje pokazy archiwalnych filmów z muzyką na żywo.