Dzielnice Rybnika

Dzielnice Rybnika

W Rybniku wyróżnić możemy dwadzieścia siedem dzielnic.Podział taki istnieje od wielu lat. Oczywiście dzielnice rozbudowują się,zmieniają. Wyglądają nieco inaczej niż przed kilkudziesięciu laty. Nie zmieniają jednak swoich nazw. Dzięki temu każdy mieszkaniec Rybnika doskonale orientuje się, jak dzielnice są rozmieszczone. A przecież Rybnik nie jest maleńkim miastem. To położone na niemal stu pięćdziesięciu kilometrach kwadratowych miasto zaliczane jest do średniej wielkości miast polskich. Jeżeli jednak nie znamy miasta nie jest problemem zgubić się w nim. Dzielnice ułatwiają poruszanie się po mieście, zwiedzanie Rybnika. A przecież jeżeli wybieramy się na wycieczkę do tego miasta chcemy zobaczyć jak najwięcej. Warto zaopatrzyć się w dokładną mapę miasta i zaznaczyć sobie na niej najważniejsze punkty, miejsce warte zobaczenia. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie nam poruszać się po Rybniku. Nie przeoczymy żadnego ciekawego miejsca. Jeżeli nie jesteśmy mieszkańcami Rybnika i nie znamy miasta nazwy takie jak Boguszowice, Kamień, Grabownica czy Stodoły nic nam nie mówią.A są to przecież nazwy dzielnic Rybnika. Niektóre z nich są bardzo pięknymi dzielnicami z tradycjami, starymi dzielnicami z wielkim urokiem.